Thursday, September 20, 2007

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားအားလုံး သတိထားပါ။

သတိထားၾကပါ ....

ဘာသာေရးအဓိကရုန္းျဖစ္ရန္ နအဖမွ ယုတ္မာစြာ ႀကံစည္ေနသည္ဟု ျပည္သူဘက္ကိုလိုက္လိုေသာ ၾကံ႕ဖြတ္ အခ်ဳိ႕မွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတင္းေပးထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားအားလုံး သတိထားပါ။

0 comments: