Saturday, January 27, 2007

စိတ္ကေလး

စိတ္ႀကီး၀င္ၾကဆိုလို႔ မ်က္ႏွာထား တင္းၿပီးေတာ့ ဟိုလူေငါက္ခ် ၊ ဒီလူေငါက္ခ် လုပ္တယ္။ တခ်ဴိ႕
ပိုက္ဆံေပးလို႔ အာဏာရွိလို႔ အဖက္မလုပ္ရင္လဲ စိတ္ႀကီး၀င္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။
အဲဒါစိတ္ႀကီး၀င္တာ မဟုတ္ဘူး၊ ဘ၀သံသရာ ေအာက္က်ဖို႔ စိတ္ကေလး၀င္လာတာ၊ အဲဒီစိတ္က
ေလးမ်ဴိး မ၀င္ေအာင္ သတိထားၿပီး ေနၾကဖို႔ပါ။
အရွင္ေကာ၀ိဒ

0 comments: