Tuesday, January 23, 2007

Cbox ရသြားၿပီ

လုပ္ရင္း .. လုပ္ရင္းနဲ႔ေတာ့ နည္းနည္းအဆင္ေျပလာၿပီ
အလုပ္ကေတာ့ တကယ္ပ်က္တယ္
ကြန္နက္ရွင္မေကာင္းတာကတစ္မ်ိဳး

0 comments: